Ongehoord ongenoegen

In Projecten by

De laatste jaren is er maatschappelijk onrust onder diverse groepen burgers ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn de protesten tegen asielzoekers, de boerenprotesten, milieuverontreiniging, Zwarte Piet, coronamaatregelen, vuurwerkverbod en de toeslagenaffaire. Voor de overheid is het relevant om te kijken hoe met kritische doelgroepen omgegaan kan worden. Dit om zowel landelijke als lokale overheid enig handelingsperspectief te bieden om met deze doelgroepen om te gaan. Aan Bureau Beke is door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om te onderzoeken of, en zo ja, welke praktische handvatten zijn te geven om maatschappelijke onrust te kanaliseren? Dit zowel op landelijk niveau richting het lokaal niveau als vice versa.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderzoeksteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Emily Berger