Mobiel Banditisme

In Projecten by

Geteld en verdiept

In nauwe samenwerking met het programma Mobiel Banditisme van de Nationale Politie zijn we gestart met een onderzoeksprogramma naar mobiel banditisme. De algemene vraagstelling voor het onderzoeksprogramma is: ‘Wat is de omvang van mobiel banditisme in Nederland en wat valt er te zeggen over de aard, dader- en slachtoffergroepen, modus operandi, impact, dark number én richtingen voor strategische aanpak?’ Het onderzoek start met het opstellen van een werkdefinitie waarmee informatie uit de politieregistratiesystemen kan worden ontsloten.

Opdrachtgever
Programma Politie een Wetenschap

Projectteam
Henk Ferwerda, Tom van Ham en Juno van Esseveldt