Mobiel banditisme: signaleren en aanpakken

In Projecten by

In Nederland zijn bendes actief die in rap tempo van gemeente naar gemeente trekken om een spoor van ellende achter te laten. Hun delicten variëren van inbraken in (vracht)auto’s, woningen en bedrijven tot zakkenrollen, winkeldiefstal, straatroven, heling, koperdiefstal, oplichting en identiteitsfraude. Dit zijn allemaal vergrijpen die een grote impact hebben op burgers (zogenoemde High Impact Crimes) en die de samenleving ondermijnen. Wanneer dit stelselmatig gebeurt en er wordt samengewerkt door daders die internationaal actief zijn, is er sprake van mobiel banditisme.

Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voeren wij in opdracht van de Taskforce Mobiel Banditisme en het ministerie voor Justitie en Veiligheid twee projecten uit.

Vroegtijdige alarmering

Mobiele bendes zijn succesvol, juist omdat ze snel, dynamisch en mobiel zijn. Nederland staat met de marechaussee en politie op de uitkijk. Dit is zowel fysiek als gebruikmakend van allerlei sensoren, zoals bijvoorbeeld ANPR-camera’s of cameratoezi

Mobiele bendes zijn succesvol, juist omdat ze snel, dynamisch en mobiel zijn. Nederland staat met de marechaussee en politie op de uitkijk. Dit is zowel fysiek als gebruikmakend van allerlei sensoren, zoals bijvoorbeeld ANPR-camera’s of cameratoezicht. Maar dat weert deze daders niet om Nederland toch aan te doen. We leven met open grenzen en daarmee is er vrij verkeer van personen uit veel EU-landen. Stelselmatige controle is niet meer mogelijk.

Binnen het project ‘Vroegtijdige alarmering’ inventariseren we met welke bestaande en nieuwe sensoren van zowel publieke als private partijen in binnen- en/of buitenland mobiele bendes gesignaleerd kunnen worden. De vraag is hoe door samenwerking tussen publieke en private partners in sensorgebruik effect gesorteerd wordt in de aanpak van mobiele bendes.

Dit deelproject is inmiddels afgerond en de resultaten zijn beschreven in het rapport Vroegtijdige signalering van mobiele bandieten.

Roadrunner

Binnen het project ‘Roadrunner’ tekenen we een aantal casussen op met betrekking tot mobiel banditisme. Daarnaast maken we met gemeenten een inventarisatie van maatregelen en aanpakken die al toegepast worden bij de aanpak van mobiele bendes. Ook kijken we welke maatregelen en aanpakken tegen High Impact Crimes mogelijk ook bruikbaar zijn voor de aanpak van mobiele bendes. Deze aanpakken worden in een aantal pilotgemeenten getest en landelijk gedeeld.

Opdrachtgever
Taskforce Mobiel Banditisme en het ministerie voor Justitie en veiligheid

Projectteam
Suzan Berkhout (het CCV), Hester de Boer (Beke), Henk Ferwerda (Beke), Rodney Haan (het CCV), Boaz Verkerk (het CCV), Joeri Vig (het CCV) en Joey Wolsink (Beke)