Misdrijven in kinderschoenen

In Projecten by

Een onderzoek naar de aanpak van 12- en 13-jarige misdrijfverdachten binnen en buiten het strafrecht

Jaarlijks komen ongeveer 2.000 jongeren in de leeftijd van 12 en 13 jaar met de politie in aanraking wegens het plegen van een misdrijf. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld een winkeldiefstal maar ook om een geweldsmisdrijf.
In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gaan we onderzoeken welke strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke aanpakken er voor 12- en 13-jarige misdrijfverdachten in de jaren 2017 en 2018 zijn ingezet, hoe vaak er voor welke aanpak werd gekozen en waarom. De aanpakken die er zijn, zullen beschreven worden en ook gaan we met betrokken organisaties in gesprek over de vermeende effectiviteit van de aanpakken in relatie tot recidive.

Opdrachtgever
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Juno van Esseveldt