Met het oog op Hoogeveen

In Projecten by

Een bestuurskundig-criminologische analyse van (de aanpak van) ondermijning

De afgelopen jaren heeft de gemeente Hoogeveen onder andere te kampen gehad met (boven)lokale criminele (drugs)netwerken en zichtbare criminaliteit zoals vernielingen en brandstichting. Dit is voor de Rekenkamercommissie Hoogeveen aanleiding geweest om Lokale Zaken en Bureau Beke te vragen om onderzoek te doen naar de omvang, aard en aanpak van ondermijning in de gemeente Hoogeveen.

Vanuit een criminologisch-bestuurskundig oogpunt moet blijken in hoeverre de aanpak passend is bij de problematiek en op welke manier de aanpak verbeterd kan worden. Hiervoor gaan we ten eerste met professionals en bewoners in gesprek. Daarnaast verrichten we etnografisch veldwerk middels werkbezoeken en straatenquêtes. Tot slot voeren we een diepte-studie uit op een specifieke risicovolle branche door een bedrijvenanalyse te maken, mystery guest bezoeken af te leggen, een gebiedsanalyse te verrichten en recente mutaties uit het politieregistratiesysteem te analyseren.

Opdrachtgever
Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen

Projectteam
Edward van der Torre (Lokale Zaken), Titia Jongepier (Lokale Zaken), Henk Ferwerda (Bureau Beke) en Joey Wolsink (Bureau Beke)