Met de blik van nu…

In Projecten by

Een retrospectieve analyse van een criminele jeugdgroep in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk heeft Bureau Bervoets en Bureau Beke gevraagd om een onderzoek naar een criminele jeugdgroep. De gemeente heeft behoefte aan een onderzoek op grond waarvan gefundeerd (verdere) actie kan worden ondernomen om de problematiek rond de jeugdgroep gezamenlijk met haar partners aan te pakken. Zij en haar partners zijn met name geïnteresseerd in hoe deze jeugdgroep zich zo snel heeft kunnen ontwikkelen. Ook besteden we in het onderzoek aandacht aan de context van de groep: de verhouding van deze groep tot de lokale drugsmarkt en tot andere groepen/jongeren/(jeugd)criminelen. De lessen die voortkomen uit voorgesteld onderzoek – waarin we diverse onderzoekmethoden met elkaar combineren – dienen breder van toepassing te zijn dan alleen op deze specifieke jeugdgroep.

Opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk

Projectteam
Eric Bervoets en Kyra van den Akker (Bureau Bervoets)
Henk Ferwerda en Joey Wolsink (Bureau Beke)