Kindvriendelijk verhoren

In Projecten by

Een quickscan van de verhoorpraktijk van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

Sinds enkele jaren is er aandacht gekomen voor de positie en het verhoor van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik. Anno 2017 is onvoldoende bekend over de omvang van het kindvriendelijk verhoren en of dit op andere manieren kan worden georganiseerd. In het verlengde daarvan is het onduidelijk of een onderscheid in groepen minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik wenselijk is of niet. Tot slot bestaat behoefte aan inzicht in de kosten die met de huidige praktijk van het kindvriendelijk horen van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik gepaard gaan en welke kosten moeten worden gemaakt indien uitbreiding van het kindvriendelijk horen noodzakelijk blijkt. In het onderzoek voeren we een quickscan uit om na te gaan wat de verhoorpraktijk van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik is. We bestuderen literatuur en documenten, houden interviews, analyseren systeeminformatie en registraties van de verhoorstudies, houden focusgroepen, bekijken OM-informatie en voeren een impactanalyse uit.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Anton van Wijk, Ilse van Leiden, Tom van Ham, Manon Hardeman en Anouk Lenders