Kennis op straat

In Projecten by

Een quickscan van de informatiepositie van wijkagenten bij ondermijnende criminaliteit

Wijkagenten zijn de ogen en oren van de politie. De problemen waarop wijkagenten zich moeten richten zijn in de loop van de tijd meer divers geworden door nieuwe thema’s zoals ondermijnende criminaliteit.
In een quick-scan verkennen wij de informatiepositie van wijkagenten op het gebied van ondermijning door in kaart te brengen welke signalen zij zien en wat daarmee wordt gedaan. Daarnaast zoomen we in op enkele praktijkvoorbeelden waarbij aandacht is voor signalering en/of de aanpak van ondermijning in relatie tot de GGP.

Opdrachtgever
De landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP)

Projectteam
Henk Ferwerda en Ilse van Leiden