Jonge aanwas binnen (georganiseerde) drugscriminaliteit regio Haaglanden

In Projecten by

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag ondersteunt haar partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan ondermijning: de ontwrichtende invloed van georganiseerde criminaliteit op de samenleving. In het verlengde daarvan heeft het RIEC behoefte aan onderzoek naar de vraag hoe jonge aanwas bij georganiseerde drugscriminaliteit kan worden voorkomen. Immers, de zorg bestaat dat jongeren worden gebruikt om te runnen of te dealen en zo betrokken raken bij georganiseerde drugshandel. Door middel van analyses van politiegegevens en rondetafelgesprekken met professionals wordt nagegaan wat de aard en omvang is van de jonge aanwas in de (georganiseerde) drugscriminaliteit in regio Haaglanden, welke processen ertoe leiden dat jongeren daarin terechtkomen en wat er aan gedaan om de betrokkenheid bij drugscriminaliteit te voorkomen.

Opdrachtgever
RIEC Den Haag

Projectteam
Anton van Wijk en Juno van Esseveldt (Bureau Beke), Jolijn Broekhuizen (Bureau Broekhuizen) en Eric Bervoets (Bureau Bervoets)