Jeugdproblematiek in Zwolle

In Projecten by

Een onderzoek naar aard, omvang en aanpak

De Gemeente Zwolle wil de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit en/of overlast verminderen. De gemeente wil weten wat de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Zwolle is en welke categorieën jongeren daarin zijn te onderscheiden. Ook wil de gemeente de bestaande aanpak van de jeugdproblematiek kritisch tegen het licht houden. Sluit die aanpak bijvoorbeeld goed aan bij de werkelijke problematiek, hoe kunnen professionals verder afglijden van probleemjongeren voorkomen en zijn er wellicht hiaten in de verschillende aanpakmodaliteiten te constateren? Om die vragen te beantwoorden, worden expertsessies georganiseerd en documenten bestudeerd.

Opdrachtgever
De gemeente Zwolle

Projectteam
Anton van Wijk, Joey Wolsink en Hester de Boer