Jeugdnetwerken in beeld

In Projecten by

Een actieonderzoek in de gemeente Amersfoort

De laatste jaren is het aantal problematische jeugdgroepen in de gemeente Amersfoort sterk gedaald. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat drugshandel het grootste criminaliteitsprobleem is en dat onvoldoende zicht is op netwerkvorming onder jongeren (criminele netwerkvorming en fluïde jeugdnetwerken).

In een actieonderzoek gaan we met behulp van een door de gemeente ontwikkelde Monitor Fluïde Jeugdnetwerken met professionals de informatiepositie met betrekking tot het crimineel netwerk, gebiedsoverstijgende criminele jeugdnetwerken en gebiedsgerichte overlastgevende jeugdnetwerken trachten te verbeteren.

Het onderzoek moet enerzijds inzicht geven in de lokale jeugd- en veiligheidsproblematiek op het vlak van problematische netwerkvorming onder overlastgevende en criminele jongeren én het potentiële risico op criminele doorgroei van jongeren. Anderzijds moet het onderzoek inzicht geven in de knel- en ontwikkelpunten in de ketensamenwerking bij de aanpak van problematische netwerkvorming.

Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort

Projectteam
Henk Ferwerda