Jeugd- en jongerencriminaliteit in Almelo

In Projecten by

Een van de speerpunten in de gemeente Almelo is de aanpak van jeugdcriminaliteit c.q. kwetsbare jeugd. De combinatie van sociaaleconomische problematiek in sommige wijken en de aanwezigheid van criminele structuren (en mogelijk negatieve rolmodellen) maakt jongeren namelijk kwetsbaar voor afglijden naar (georganiseerde) criminaliteit. Met een vooronderzoek brengen wij in beeld wat er bekend is over de omvang en aard van de jeugd- en jongerencriminaliteit en wat de belangrijkste thema’s zijn om als gemeente samen met de veiligheidspartners in te investeren voor zowel het nader in beeld brengen van de problematiek als voor de aanpak.

Voor dit vooronderzoek voeren we een deskresearch uit, analyseren we databronnen, draaien we diensten mee en gaan we in gesprek met frontline professionals. Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek zullen wij een onderzoeksnotitie opstellen waarin de onderzoeksvraag wordt beantwoord en waarin voorstellen worden gedaan voor een hoofdonderzoek.

In opdracht van
Gemeente Almelo

Projectteam
Henk Ferwerda, Emma Derksen, Daphne Snijders en Juno van Esseveldt