Instrumenten tegen niet-strafbare ondermijnende gedragingen

In Projecten by

Een inventarisatie vanuit andere fenomenen als input voor de aanpak

Uit een behoeftepeiling van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) komt naar voren dat bij gemeenten de zorgen over ondermijning van de democratische rechtsorde toenemen. De algemene term hiervoor is ‘niet-strafbare ondermijnende gedragingen’. De term staat naast via het strafrecht te sanctioneren ondermijning en kan zaken omvatten als het beïnvloeden van de lokale politiek, het financieren van organisaties vanuit in het buitenland discutabele concerns en het leggen van een bepaalde vorm van druk op gemeentemedewerkers. Aan Bureau Beke is gevraagd om te inventariseren welk instrumentarium op al bestaande problematiek (bijvoorbeeld jeugdoverlast, woonoverlast, Outlaw Motorcycle Gangs, hooligans en overlast van maatschappelijk kwetsbaren) mogelijk geschikt kan zijn voor de niet-strafbare ondermijnende gedragingen. Hiervoor wordt een deskresearch uitgevoerd en worden medewerkers openbare orde van gemeenten bevraagd.

Opdrachtgever
Ministerie van BZK

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Juno van Esseveldt