In het gareel

In Projectenby

Sinds 2017 kunnen bewoners van azc’s die (herhaaldelijk) onaanvaardbare overlast en onrust veroorzaken in een zogenaamde extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) worden geplaatst. Aan deze maatregel is vormgegeven in de vorm van een tweejarige pilot, waarvoor twee ebtl’s zijn ingericht. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) voeren we een plan- en procesevaluatie uit.
De vragen binnen de planevaluatie hebben betrekking op de doelstellingen van de ebtl en de context waarin deze doelstellingen moeten worden bereikt, terwijl binnen de procesevaluatie de praktijk van de ebtl’s en de samenwerking tussen partijen centraal staan.
Aan het onderzoek wordt gestalte gegeven in de vorm van documentstudie, een landelijke survey, data-analyse (o.a. in relatie tot overlast) en interviews met bij de opvang van asielzoekers betrokken personen en partijen.

Opdrachtgever
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Juno van Esseveldt en Lisa Klein Haneveld