Hoog Risico Honden in Nederland

In Projecten by

Een fenomeenstudie

Regelmatig komen bepaalde hondenrassen in het nieuws wegens bijtincidenten. Daarnaast worden er met die rassen soms ook illegale hondengevechten gehouden. In Nederland is er nog weinig bekend wat de kenmerken en achtergronden zijn van de houders van deze Hoog Risico Honden (HRH) en in hoeverre er sprake is van verwevenheid met vormen van (georganiseerde) criminaliteit. In het onderzoek brengen we het fenomeen HRH vanuit diverse invalshoeken in kaart waaronder literatuur, dossieronderzoek, interviews en media-analyse.

Opdrachtgever
Koninklijke Hondenbescherming

Projectteam
Anton van Wijk, Manon Hardeman, Juno van Esseveldt, Sylvai Dickie en Joey Wolsink samen met Nienke Endenburg en Daan van Uhm (Universiteit Utrecht)