Homoconversietherapie

In Projecten by

Een onderzoek naar de aard, omvang, gevolgen en oplossingsrichtingen

In dit onderzoek brengen wij in kaart op welke schaal en op welke wijze er homoconversietherapieën voorkomen in Nederland. Onder deze noemer kunnen tal van handelingen vallen – meestal vanuit een religieus motief – om jonge personen met een andere dan een heteroseksuele geaardheid te laten veranderen van seksuele voorkeur. Deze groep vatten we onder de noemer LHBT (lesbisch, homo- en biseksueel en transgender). Wat betreft de acitviteiten kan worden gedacht aan pastorale gesprekken, gebedsgroepen en intensieve therapieën. Dergelijke activiteiten gericht op verandering zijn niet onomstreden. Als onderzoekers nemen wij hierin een neutrale houding: we tekenen de ervaringen op van professionals, deelnemers aan en aanbieders van homoconversietherapieën. Daarnaast voeren we een literatuurstudie uit en vragen we 500 geloofsgemeenschappen door middel van een webenquête hoe zij binnen hun gemeenschap omgaan met LHBT‘ers. Door middel van expertsessies en het optekenen van ervaringen in het buitenland worden aanbevelingen geformuleerd op welke wijze de overheid met homoconversietherapieën kan omgaan.

Opdrachtgever
Ministerie van VWS

Projectteam
Bureau Beke werkt in dit onderzoek samen met Ateno. De onderzoekers zijn Anton van Wijk, Ilse van Leiden, Joey Wolsink, Gerine van Barneveld en Juno van Esseveldt (Bureau Beke), Paul Gruter, Peter Kruize en Teddy van Suchtelen (Ateno).