Hilversum in het vizier krijgen

In Projecten by

Fenomeenonderzoek naar de omvang, aard en (kansen voor) de aanpak van wapen- en drugscriminaliteit in Hilversum

In Nederland groeit de zorg over het toenemende drugsgebruik en wapenbezit onder jongeren. Ook in de gemeente Hilversum is deze zorg toegenomen, waardoor drugshandel op straat een van de vier veiligheidsprioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is. De gemeente Hilversum heeft aan Bureau Beke gevraagd onderzoek te doen naar drugs- en wapencriminaliteit in Hilversum. Concreet moet het onderzoek inzicht geven in omvang en aard van de wapen- en drugscriminaliteit, de doelgroep en hotspots. Verder moet duidelijk worden wat de tekortkomingen van en kansen voor de aanpak zijn.

Om zicht op de problematiek te kunnen geven, voeren we meerdere onderzoeksactiviteiten uit. Een deskresearch moet een eerste beeld van de omvang, aard en aanpak geven. Dit beeld wordt verrijkt door (groeps)gesprekken met professionals. Daarnaast krijgen inwoners van Hilversum de mogelijkheid om een online vragenlijst in te vullen die gaat over de lokale drugs- en wapenproblematiek. Tot slot nemen we straatinterviews af met bewoners en draaien we enkele diensten mee met professionals.

Opdrachtgever
Gemeente Hilversum

Onderzoeksteam
Joey Wolsink, Emma Derksen en Juno van Esseveldt