Het betrokken dorp

In Projecten by

Een traject in Haulerwijk

In Haulerwijk werken we samen met Plaatselijk Belang, de gemeente Ooststellingwerf en Noorda en Co, aan ‘Het Betrokken Dorp’ een breed buurtpedagogisch programma. Doel is versterking van een prettige leefomgeving door gezamenlijke inzet van bewoners van jong tot oud, onderwijzers, welzijnswerkers en andere professionals voor een krachtige sociale omgeving die jeugd de goede kant opstuurt.

Praktisch betekent dit dat er door Noorda en Co bijeenkomsten worden georganiseerd waar ouders, andere bewoners, professionals en jeugdigen zelf in gesprek gaan over vragen als: hoe gaan we graag met elkaar om als buren, wat vinden wij prettig aan Haulerwijk en welke dingen missen er nog? Bewoners kunnen zelf ideeën inbrengen die bijdragen aan het prettig samenleven in Haulerwijk. Hieruit kunnen dan acties ontstaan, zoals een dorpsfeest, een sporttoernooi voor jong en oud of een inzamelingsactie voor een goed lokaal sociaal doel. Ook zijn vaardigheidstrainingen beschikbaar: voor jongeren Young Leaders rolmodeltrainingen en voor volwassenen trainingen in communicatie en organisatie. Veranderingen in leefbaarheid en sociale cohesie worden gemeten door middel van effectonderzoek.

Belangrijk is ook om een goed beeld te hebben van hoe jongeren en volwassen bewoners met elkaar omgaan. Is er een kloof tussen jong en oud? En hoe kun je dat oplossen? Hoe zit het nu precies met jeugdoverlast? Om antwoord te geven op deze en andere vragen wordt er door Bureau Beke onderzoek gedaan onder volwassen bewoners, professionals en jongeren op straat.

Projectteam
Jaap Noorda en Annelieke van Dijk (Noorda en Co)
Henk Ferwerda en Tom van Ham (Bureau Beke)

Opdrachtgevers
Gemeente Ooststellingwerf en Provincie Friesland

Voor meer informatie over het betrokken dorp of de betrokken buurt verwijzen we naar deze pagina.