Grensoverschrijdend gedrag in de gymsport

In Projecten by

Een onderzoek naar aard, omvang en aanpak

Verinorm onderzoekt samen met Bureau Beke en de Vrije Universiteit de aard en omvang van het grensoverschrijdende gedrag in de gymsport, dit naar aanleiding van diverse meldingen van oud turnsters. We voeren daarvoor een survey uit onder oud sporters en huidige sporters, houden interviews met (oud)sporters, ouders, bestuurders en wetenschappers. Verder wordt een uitvoerige analyse gemaakt van de straf- en tuchtrechtzaken en het veiligheidsbeleid. Er is een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld.

De rapportage zal met aanbevelingen voorjaar 2021 gereed zijn en openbaar worden gemaakt.

Opdrachtgever
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Projectteam
Marjan Olfers en Anton van Wijk