Fietsdiefstal in Nederland

In Projecten by


Van fenomeen naar aanpak

Nederland is een fietsland en binnen de ‘Agenda Fiets’ van Tour de Force bestaat de ambitie om het fietsgebruik in het kader van mobiliteit, milieu en gezondheid de komende jaren verder te stimuleren. Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. In die zin is diefstal van fietsen een bedreiging voor de ambitie van Tour de Force. Dat is de reden dat we een fenomeenonderzoek naar fietsdiefstal gaan uitvoeren waarin ook aandacht zal zijn voor een toekomstige aanpak om diefstallen terug te dringen.

In het onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: ‘Wat zijn de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen van fietsdiefstal in het algemeen en de mate van georganiseerdheid in het bijzonder (daders en modus operandi), wat is de impact van fietsdiefstal op slachtoffers en welke kansen zijn er voor de aanpak (preventie en repressie)?’

Om bovenstaande vragen te beantwoorden, zullen we een multibronnenonderzoek uitvoeren. Het betreft deskresearch, analyse van berichtgeving in de media (Lexis Nexis), analyse van vonnissen met betrekking tot fietsdiefstal, groepsinterviews met experts, individuele interviews/expertbezoeken, het opzetten en uitvoeren van een nationale survey fietsdiefstal én gesprekken met slachtoffers.

Opdrachtgever
Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.)

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Joey Wolsink en Juno van Esseveldt