Fatale politie-incidenten

In Projecten by

Patronen bij fatale incidenten binnen de context van politieoptreden

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen binnen de context van een optreden door de politie. Bij deze zogenaamde ‘fatale politie-incidenten’ kan het bijvoorbeeld gaan om vuurwapengebruik door de politie, overlijden in een politiecel of een aanrijding met dodelijke afloop na een achtervolging.

In opdracht van de Nationale Politie en de Rijksrecherche gaan we onderzoek uitvoeren naar alle fatale incidenten uit de afgelopen vijf jaar (2016-2020) waarnaar de Rijksrecherche onderzoek heeft ingesteld.

De probleemstelling voor het onderzoek luidt: Welke patronen zijn waar te nemen bij fatale incidenten die binnen de context van politieoptreden plaatsvinden en waar de Rijksrecherche onderzoek naar heeft uitgevoerd?

Binnen deze probleemstelling gaan we op zoek naar patronen in de context van de incidenten en in de kenmerken en achtergronden van de slachtoffers. We gaan daarbij ook in op de vraag in hoeverre de voorgeschiedenis van het slachtoffer een rol speelt in de aanloop en het verloop van het fatale incident.

We doen uitdrukkelijk geen onderzoek naar de rechtmatigheid van het politiegeweld en de wijze van afdoening. Dit is immers de taak van de Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht.

De kern van het onderzoek betreft het analyseren van zaken op basis van Rijksrecherchedossiers die betrekking hebben op fatale incidenten binnen de context van politieoptreden.

Het doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de patronen bij fatale politie-incidenten. Dit inzicht is wetenschappelijk en maatschappelijk relevant. Daarnaast kunnen de bevindingen van waarde zijn voor het vergroten van professioneel inzicht. Zo kunnen de verkregen inzichten benut worden ten behoeve van optreden door de Rijksrecherche en de Nationale Politie, binnen het politieonderwijs en voor interne en externe communicatie. Tot slot draagt het onderzoek bij aan het vergroten van de transparantie naar aanleiding van dit type fatale incidenten.

Opdrachtgevers
Nationale politie (korpsleiding) en Rijksrecherche

Begeleidingscommissie
Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie samengesteld met experts uit de volgende organisaties: Vrije Universiteit Amsterdam, Nederlands Forensisch Instituut, Amnesty International, Control Alt Delete, Politieacademie, Nationale Politie en Rijksrecherche.

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens en Ilse van Leiden