Effecten van (een verlenging) van jeugddetentie

In Projecten by

Een literatuurstudie

In opdracht van de minister van Rechtsbescherming voeren we een literatuuronderzoek uit naar de effecten van jeugddetentie. Het onderzoek moet de effecten van jeugddetentie op jeugdigen en adolescenten in beeld brengen en inzichtelijk maken welke effecten kunnen worden verwacht bij een verlenging van de detentieduur.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie een Veiligheid

Projectteam
Tom van Ham, Sylvia Dickie en Henk Ferwerda