Dynamisch Instrument Jeugd- en Jongerencriminaliteit (DIJ)

In Projecten by

Methodiek om te komen tot een dynamisch en actueel beeld van fenomenen binnen de jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit en de ontwikkelingen daarin zijn dynamisch. Om een beeld van de jeugdcriminaliteit te krijgen zouden politiecijfers gebruikt kunnen worden. Politie informatie opgeslagen in registratiesystemen (zoals de BVH) is statisch, kijkt terug (het feit is al gepleegd) en is daarnaast onvolledig. Het Basisteam Ede is op zoek naar een dynamische methodiek om – naast de politiecijfers – actuele ontwikkelingen en fenomenen met betrekking tot jeugdcriminaliteit in haar werkgebied in beeld te brengen en om dit beeld periodiek te updaten. We noemen dit het Dynamisch Instrument Jeugdcriminaliteit (kortweg DIJ).
Een dergelijk beeld zou aan de basis kunnen liggen voor de inzet van de BPZ en recherche enerzijds en – al naar gelang de aard van problematiek – besproken kunnen worden met de veiligheidpartners van de politie anderzijds. Dynamische opgestelde beelden zouden vervolgens ook vraaggestuurd, dynamisch, flexibel en actiegericht door de politie en/of anderen in het netwerk opgepakt kunnen worden.

Voor dit project is de volgende vraagstelling geformuleerd: ‘Is het mogelijk om op basis van straatinformatie een dynamisch en actueel beeld te maken van de aard en ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in BT Ede, wie zijn de belangrijkste stakeholders om dat beeld te maken en wat levert het beeld op voor de aanpak van de politie en haar veiligheidpartners?’

Opdrachtgever
Politie Oost-Nederland

Projectteam
Henk Ferwerda. Tom van Ham en Joey Wolsink