Downloaders van kinderporno: een literatuurstudie

In Projecten by

In het kader van het intensiveren van preventie voert Bureau Beke een literatuuronderzoek uit naar de persoon achter het downloaden en het proces van het downloaden van kinderporno. Deze kennis kan worden benut bij het inzetten van interventies om het downloaden van kinderporno preventief tegen te gaan en/of te frustreren.

Opdrachtgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Projectteam

Anton van Wijk, Tom van Ham en Sylvia Dickie