Doping in beweging

In Projecten by

Een onderzoek naar de aard, omvang en ernst van de handel in doping

Met enige regelmaat verschijnen er in de media berichten over het gebruik van doping door sporters. Vanuit het oogpunt van eerlijke competitie en de volksgezondheid is dopinggebruik ongewenst. Daarnaast is handel in doping maatschappelijk ondermijnend en werkt het criminaliteit in de hand. Hoe groot het probleem is, is niet bekend maar er zijn signalen dat er in Nederland sprake is van een stijgende productie en handel in dopinggeduide middelen. Ten behoeve van een effectieve aanpak van dopinghandel wenst de minister van VWS meer inzicht in het fenomeen van de handel in doping. Bureau Beke en de Vrije Universiteit Amsterdam geven gezamenlijk uitvoering aan een onderzoek daarnaar.

Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, directie Sport

Projectteam
Anton van Wijk, Henk Ferwerda, Ilse van Leiden, Juno van Esseveldt, Joey Wolsink en Rebecca Rijnink (Bureau Beke)
Marjan Olfers en Sjoerd Zijlstra (VU)