Do or don’t

In Projecten by

Wat te doen om de toetreding en rekrutering van jongeren bij georganiseerde criminaliteit tegen te gaan

Om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken, is de ‘Kennisagenda Ondermijning’ in het leven geroepen. Binnen deze kennisagenda zal onderzoek worden gedaan naar thema’s waar nog onvoldoende kennis over bestaat en wordt ingezet op systematische analyse en praktische toepassing van bestaande wetenschappelijke kennis. De Kennisagenda Ondermijning heeft in juni 2020 een plaats gekregen in het Brede Offensief tegen Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC).

Wij gaan een kennissynthese uitvoeren naar ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. De kennissynthese bestaat uit een literatuurstudie en interviews met wetenschappers. In de BOTOC-gemeenten worden vervolgens relevante aanpakken geïnventariseerd en getoetst op werkzame bestanddelen. Ook worden de BOTOC-gemeenten betrokken bij het proces van het toepasbaar en beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis voor professionals die zich bezighouden met beleid, programma’s en interventies bij de aanpak van rekrutering.

In het project staan de volgende vragen centraal:

  1. Wat is er vanuit bestaande reviews en nieuw onderzoek bekend over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit?
  2. Welke initiatieven van de acht Nederlandse gemeenten die onderdeel uitmaken van BOTOC zouden moeten bijdragen aan het tegengaan van rekrutering van jongeren en op welke wijze?
  3. Hoe kan de wetenschappelijke kennis bijdragen aan het effectie(f)ver maken van beleid, programma’s en interventies bij de aanpak van rekrutering van jongeren?

Uiteindelijk zal onze kennissynthese samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) worden vertaald en toepasbaar worden gemaakt in duidelijke do’s en don’ts voor het professionele veld.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC)

Projectteam
Henk Ferwerda, Hester de Boer en Jos Kuppens (Bureau Beke) en Frannie Herder en Nicole Langeveld (Het CCV).