De impact van illegale vuurwapens in Nederland

In Projecten by

De cijfers zijn goed, maar het gevoel is slecht

De laatste jaren valt er steeds meer te lezen over liquidaties, gewapende overvallen, vuurwapengebruik in de wereld van de ondermijnende drugscriminaliteit en terroristen die beschikken over wapens. Ook jongeren die deel uitmaken van jeugdgroepen maken bij het plegen van strafbare feiten steeds gemakkelijker gebruik van vuurwapens. De politie heeft in haar taakuitoefening steeds vaker te maken met daders die over steeds zwaardere automatische wapens beschikken en niet schromen om deze ook te gebruiken. Vuurwapens die gebruikt worden bij het plegen van strafbare feiten zijn bijna altijd illegaal en de gevolgen van vuurwapengebruik en de impact op slachtoffers zijn groot. Ondanks de grote impact van vuurwapens neemt het aantal door de politie in beslag genomen (illegale) vuurwapens de laatste jaren af. De cijfers zijn met andere woorden goed, maar het gevoel over gebruik en impact van illegale vuurwapens is dat zeker niet.
In dit onderzoek zoomen we in op de vraag hoe illegale vuurwapens op de Nederlandse markt komen en vooral wat de impact van illegale vuurwapens is.

Opdrachtgever
Programma Politie en Wetenschap

Projectteam
Henk Ferwerda, Tom van Ham, Ilse van Leiden, Juno van Esseveldt en Joey Wolsink