Criminelen achter het stuur

In Projecten by

Een onderzoek naar de aard en omvang van het gebruik van huurmotorvoertuigen voor criminele activiteiten

Er zijn zowel in de literatuur als in de praktijk aanwijzingen dat de autoverhuurbranche een rol speelt in de georganiseerde misdaad. Huurmotorvoertuigen worden gebruikt bij de uitvoering van criminele activiteiten zoals ramkraken, liquidaties, het vervoer van illegale goederen maar ook bij terroristische aanslagen. Vanuit de overheid is er beleidsmatig al een aantal jaren aandacht voor dit fenomeen. Dit heeft geleid tot meerdere initiatieven om het gebruik van huurmotorvoertuigen door criminelen te beteugelen. Ten behoeve van de aanpak verdiepen wij ons in het fenomeen en brengen wij de aard en omvang van de betrokkenheid van huurmotorvoertuigen bij (ondermijnende) vormen van criminaliteit in kaart.

Opdrachtgever
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Programmamanager Politiƫle Taken

Projectteam
Henk Ferwerda, Ilse van Leiden, Juno van Esseveldt en Joey Wolsink