Casemanagement Medische Incidenten

In Projecten by

Onderzoek naar de problemen en behoeften van gedupeerde patiënten en nabestaanden van medische incidenten en de meerwaarde van het casemanagement

Jaarlijks worden ruim 35.000 gedupeerden in Nederlandse ziekenhuizen getroffen door een medisch incident. De impact van een medisch incident kan in emotioneel, financieel en prak-tisch opzicht erg groot zijn. Dat geldt vooral bij ernstige gezondheidsschade of zelfs overlijden. Het Fonds Slachtofferhulp is in samenwerking met een aantal ziekenhuizen een pilot gestart om gedupeerde patiënten en nabestaanden voor een langere periode te laten ondersteunen door casemanagers. Wij volgen de pilot op de voet om in beeld te brengen hoe het casemanagement in de praktijk verloopt, in hoeverre het voldoet aan de behoeften van de doelgroep en de deelnemende ziekenhuizen en welke verbeterpunten er mogelijk zijn met het oog op een landelijke uitrol.

Opdrachtgever
Fonds Slachtofferhulp

Projectteam
Anton van Wijk, Ilse van Leiden, Tom van Ham, Juno van Esseveldt, Sylvia Dickie