BOA’s met beelden

In Projecten by

Evaluatie van de Nijmeegse pilot met bodycams

Zowel de politie als de boa’s worden steeds vaker uitgerust met bodycams. De doelen om deze bodycams te dragen verschillen per keer, maar in de meeste gevallen wordt een afname van geweld tegen functionarissen en een verhoging van hun veiligheidsgevoel genoemd. Ook de gemeente Nijmegen gaat in het jaar 2020 haar boa’s een jaar lang voorzien van bodycams. Bureau Beke gaat deze pilot evalueren.

Om invulling te geven aan deze evaluatie, worden meerdere activiteiten op verschillende momenten in het jaar uitgevoerd. Sommige activiteiten worden eenmalig uitgevoerd, andere twee keer in het pilotjaar (analyse van pilotregistraties, meelopen met BOA’s/kort bevragen van burgers en het houden van een groepsbijeenkomst met de boa’s) en weer andere activiteiten maandelijks (opvragen van opgenomen beelden). De terugkerende onderzoeksactiviteiten zorgen er voor dat er tussentijds kan worden bijgestuurd in de pilot. Daarnaast wordt een analyse van cijfermateriaal gemaakt. De onderzoeksbevindingen worden in 2021 gepresenteerd.

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Projectteam
Jos Kuppens, Henk Ferwerda en Juno van Esseveldt