Boa’s met beelden (vervolgproef)

In Projecten by

Van februari 2020 tot februari 2021 heeft Bureau Beke een proef met bodycams voor Nijmeegse boa’s gemonitord. Uit die proef komt duidelijk naar voren dat de boa’s zich door het gebruik van de bodycams veiliger voelen. In een vervolgproef zal gekeken worden in hoeverre de inzet van de bodycam iets toevoegt aan het professioneel handelen van de boa’s. Ook zal specifiek worden gekeken naar de inzet van bodycams tijdens uitgaansweekeinden en evenementen. Bewust zullen de jaarwisseling, Koningsdag en de Zomerfeesten in de vervolgproef worden meegenomen, om te kijken wat de inzet van bodycams tijdens deze evenementen kan bijdragen aan toezicht en handhaving.

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen

Onderzoeksteam
Jos Kuppens en Henk Ferwerda

Gerelateerd onderzoek
BOA’s met beelden