Blauwe vakontwikkeling tijdens Covid-19

In Projecten by

Een verkennend onderzoek

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde coronamaatregelen hebben mogelijk ook consequenties voor het politiewerk. In dit onderzoek gaan we na welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het politiewerk op straat en voor de (operationele en tactische) sturing. Wat betekent een en ander voor de vakontwikkeling van politieagenten in de basisteams en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Dit is in veel opzichten een bijzonder onderzoek. De coronacrisis is namelijk een groot, gedwongen experiment dat ons is overkomen, ook met betrekking tot politiewerk. Daar valt van te leren. Daarnaast is er nauwelijks empirisch onderzoek beschikbaar over politiewerk tijdens een epidemie of pandemie.

In het onderzoek betrekken we 20 basisteams (twee per eenheid). Naast een online survey onder alle wijkagenten, generalisten GGP, operationeel experts/specialisten en teamchefs in de 20 basisteams zullen we met 50 uitvoerenden en 15 leidinggevenden aanvullende interviews afnemen.

Opdrachtgever
De landelijk portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP)

Projectteam
Henk Ferwerda en Wouter Landman aangevuld met een analist en ervaren onderzoekers