Beelden in de praktijk

In Projecten by

De politie heeft sinds ongeveer het jaar 2000 ervaring met bodycams, maar sinds 2018 wordt dit instrument op grotere schaal ingezet. Na ruim twee jaar wil de politie zicht krijgen op de operationele uitvoering van de inzet van bodycams. Dit met het doel om te kijken of continuering en/of uitbreiding van de inzet van bodycams zinvol is. Aan Bureau Beke is gevraagd om hiervoor een survey onder ervaringsdeskundigen binnen de basisteams uit te zetten. Volgend op de survey zullen enkele groepsgesprekken worden uitgevoerd.

Opdrachtgever
Nationale Politie

Projectteam
Henk Ferwerda, Jos Kuppens, Juno van Esseveldt en Marcel Grotens