Aanpak wapenbezit op scholen en in de horeca

In Projecten by

In het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bureau Beke gevraagd om een update te maken van twee eerder door ons ontwikkelde checklists om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan. Het gaat om de ‘Checklist invoering controle op wapenbezit binnen scholen’ uit 2015 en de ‘Checklist controle op wapenbezit in de horeca’ uit 2007.

Voor de updates voeren we een deskresearch uit en spreken we met diverse deskundigen vanuit de politie, het onderwijs, de horeca, gemeenten, het CCV, het Openbaar Ministerie en de beide ministeries. Na de inhoudelijke updates worden de checklist in een nieuw digitaal jasje gestoken.

Opdrachtgevers
Ministeries van JenV en OCenW.

Projectteam
Henk Ferwerda, Joey Wolsink en Marcel Grotens