Lees meer

Doping in beweging

In Projecten by

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Bureau Beke samen met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken wat de aard, omvang en ernst van dopinghandel zijn ten behoeve van een effectieve aanpak van doping in de sport.

Lees meer

Terugblikken op de jaarwisseling

In Projecten by

In opdracht van het WODC gaat Bureau Beke onderzoeken hoe de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering heeft plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen er zijn genomen en hoe die uitpakten.

Lees meer

Jeugdnetwerken in beeld

In Projecten by

Het verbeteren van de informatiepositie over en het inzichtelijk maken van de verbindingen tussen het crimineel netwerk, gebiedsoverstijgende criminele jeugdnetwerken en gebiedsgerichte overlastgevende jeugdnetwerken staat centraal in dit actieonderzoek.

Lees meer

In het gareel

In Projecten by

Bewoners van azc’s kunnen vanwege het herhaaldelijk veroorzaken van onaanvaardbare overlast en onrust in een locatie worden geplaatst waar sprake is van extra begeleiding en toezicht (ebtl). In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voeren wij een onderzoek uit naar deze ebtl’s.

Lees meer

Risico Radar Ondermijning

In Projecten by

In opdracht van het RIEC Rotterdam gaan wij in samenwerking met Shintō Labs op basis van openbare en open bronnen en open data een Risico Radar Ondermijning (RRO) ontwikkelen.