Lees meer

Panden met een luchtje

In Projecten by

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid voeren wij een onderzoek uit waarin het fenomeen en de aanpak van de verhuur van woon- en bedrijfspanden voor criminele doeleinden centraal staat.

Lees meer

Convenant groene handhaving Noord-Brabant

In Projecten by

Wij voeren een tussentijdse evaluatie uit van het ‘Convenant groene handhaving Noord-Brabant’. Het convenant is te zien als het kader om samenwerking tussen en optreden van buitengewoon opsporingsambtenaren (domein II) buiten de grenzen van het werkgebied van hun eigen werkgever mogelijk te maken.

Lees meer

Fietsendiefstal in Nederland

In Projecten by

Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. In die zin is diefstal van fietsen een bedreiging voor de ambitie van Tour de Force.

Lees meer

Wat willen ze zelf?

In Projecten by

Voor de gemeente Arnhem gaan wij onderzoek verrichten onder de dak- en thuislozen die gebruik maken van de Arnhemse inloop- en opvangvoorzieningen. Vanuit de Arnhemse gemeenteraad bestaat de wens om zicht te krijgen op de wensen en ideeën die bij de doelgroep zelf leven.

Lees meer

Doping in beweging

In Projecten by

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Bureau Beke samen met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken wat de aard, omvang en ernst van dopinghandel zijn ten behoeve van een effectieve aanpak van doping in de sport.

Lees meer

Jeugdnetwerken in beeld

In Projecten by

Het verbeteren van de informatiepositie over en het inzichtelijk maken van de verbindingen tussen het crimineel netwerk, gebiedsoverstijgende criminele jeugdnetwerken en gebiedsgerichte overlastgevende jeugdnetwerken staat centraal in dit actieonderzoek.

Lees meer

In het gareel

In Projecten by

Bewoners van azc’s kunnen vanwege het herhaaldelijk veroorzaken van onaanvaardbare overlast en onrust in een locatie worden geplaatst waar sprake is van extra begeleiding en toezicht (ebtl). In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voeren wij een onderzoek uit naar deze ebtl’s.

Lees meer

Werken aan werk

In Projecten by

Bureau Beke voert onderzoek uit naar de vraag wat de effecten zijn van In-Made en Ex-Made in relatie tot een gunstiger toekomstperspectief voor (ex-)gedetineerden.

Lees meer

Risico Radar Ondermijning

In Projecten by

In opdracht van het RIEC Rotterdam gaan wij in samenwerking met Shintō Labs op basis van openbare en open bronnen en open data een Risico Radar Ondermijning (RRO) ontwikkelen.