Lees meer

Mobiel banditisme: signaleren en aanpakken

In Projecten by

In Nederland zijn bendes actief die in rap tempo van gemeente naar gemeente trekken om een spoor van ellende achter te laten. Hun delicten variëren van inbraken in (vracht)auto’s, woningen en bedrijven tot zakkenrollen, winkeldiefstal, straatroven, heling, koperdiefstal, oplichting en identiteitsfraude.

Lees meer

Overlast Midden-Drenthe

In Projecten by

Voor de gemeente Midden-Drenthe (bestaande uit 29 kernen) gaan we de verschillende vormen, locaties en veroorzakers van overlast inventariseren. In dit project zullen we inwoners, handhavers en beleidsmedewerkers van de gemeente Midden-Drenthe betrekken. We vragen hen niet alleen naar bestaande overlast, maar ook naar oplossingsrichtingen hiertegen.

Lees meer

Homoconversietherapie

In Projecten by

In dit onderzoek brengen wij in kaart op welke schaal en op welke wijze er homoconversietherapieën voorkomen in Nederland. Onder deze noemer kunnen tal van handelingen vallen – meestal vanuit een religieus motief – om jonge personen met een andere dan een heteroseksuele geaardheid te laten veranderen van seksuele voorkeur

Lees meer

Kennis op straat

In Projecten by

In dit onderzoek verkennen wij de informatiepositie van wijkagenten op het gebied van ondermijning door in kaart te brengen welke signalen zij zien en wat daarmee wordt gedaan. Daarnaast zoomen we in op enkele praktijkvoorbeelden waarbij aandacht is voor signalering en/of de aanpak van ondermijning in relatie tot de gebiedsgebonden politiezorg (GGP).

Lees meer

Best of both worlds

In Projecten by

Samen met de School voor Publieke Waarden gaan wij in opdracht van de gemeente Amersfoort een project starten om te komen tot een methodiek voor de aanpak criminele gezinnen.

Lees meer

BOA’s met beelden

In Projecten by

De gemeente Nijmegen gaat in het jaar 2020 haar boa’s een jaar lang voorzien van bodycams. Wij zullen deze pilot volgen en evalueren.
In de evaluatie zullen we onder andere meerdere keren met boa’s meelopen, burgers kort bevragen en een analyse maken van de beelden die met de bodycams geschoten zijn.

Lees meer

Misdrijven in kinderschoenen

In Projecten by

Voor 12- en 13-jarige misdrijfverdachten gaan wij onderzoeken welke strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke aanpakken er zijn en hoe vaak voor welke aanpak werd gekozen en waarom.

Lees meer

Met de blik van nu…

In Projecten by

De gemeente Ridderkerk heeft Bureau Bervoets en Bureau Beke gevraagd om een onderzoek naar een criminele jeugdgroep. De gemeente heeft behoefte aan een onderzoek op grond waarvan gefundeerd (verdere) actie kan worden ondernomen om de problematiek rond de jeugdgroep gezamenlijk met haar partners aan te pakken.

Lees meer

Vechtafspraken en Artificial Intelligence

In Projecten by

Voor het Programma politie en Wetenschap gaan we samen met Dialogic een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van beeldmateriaal betrokkenen te herkennen en op basis van informatie uit open bronnen vechtafspraken te voorspellen.

Lees meer

Weeshuistoerisme

In Projecten by

Weeshuistoerisme beslaat een breed spectrum aan activiteiten ten behoeve van weeshuizen of kindertehuizen. Jaarlijks zijn er wereldwijd 1,6 miljoen mensen die internationaal vrijwilligerswerk uitvoeren. Informatie over de Nederlandse sector en meer specifiek over betrokkenheid van Nederland(ers) bij weeshuistoerisme is tot op heden vrij beperkt.