Lees meer

Boa’s met beelden (vervolgproef)

In Projecten by

Van februari 2020 tot februari 2021 heeft Bureau Beke een proef met bodycams voor Nijmeegse boa’s gemonitord. Uit die proef komt duidelijk naar voren dat de boa’s zich door het gebruik van de bodycams veiliger voelen. In een vervolgproef zal gekeken worden in hoeverre de inzet van de bodycam iets toevoegt aan het professioneel handelen van de boa’s.

Lees meer

De ‘Ketengarage BOTOC’

In Projecten by

Door het kabinet is het landelijk project BOTOC opgezet. De gemeente Arnhem is één van acht geselecteerde gemeenten die invulling gaan geven aan een lokale aanpak. Wij zullen het Arnhemse BOTOC-project – dat zich toespitst op het voorkomen van drugscriminaliteit onder jongeren – monitoren en evalueren.

Lees meer

Foto van de stad

In Projecten by

In 2017 werd in de gemeente Deventer voor het eerst een sentimentenmonitor uitgevoerd. We maakten toen een eerste ‘foto’ die een beeld geeft van onderlinge verhoudingen en eventuele spanningen tussen groepen. In het najaar van 2021 maken we een update van dat beeld.

Lees meer

Beelden in de praktijk

In Projecten by

De politie heeft sinds ongeveer het jaar 2000 ervaring met bodycams, maar sinds 2018 wordt dit instrument op grotere schaal ingezet. Na ruim twee jaar wil de politie zicht krijgen op de operationele uitvoering van de inzet van bodycams.

Lees meer

Do or don’t

In Projecten by

Om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken, is de ‘Kennisagenda Ondermijning’ in het leven geroepen. Binnen deze kennisagenda zal onderzoek worden gedaan naar thema’s waar nog onvoldoende kennis over bestaat en wordt ingezet op systematische analyse en praktische toepassing van bestaande wetenschappelijke kennis.

Lees meer

Aanpak wapenbezit op scholen en in de horeca

In Projecten by

In het kader van het Actieplan Wapens en Jongeren hebben de ministeries van Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ons gevraagd om een update te maken van twee eerder door ons ontwikkelde checklists om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan.

Lees meer

Beelden van de Rotterdamse bevolking over de politie

In Projecten by

In 2017 publiceerde Bureau Beke een rapport over beelden die bij Rotterdamse burgers leven over het optreden van de Rotterdamse politie, in relatie tot discriminatie. Ruim vier jaar later laat de gemeente Rotterdam het onderzoek herhalen, om te kijken of het beeld mogelijk is veranderd.

Lees meer

Fatale politie-incidenten

In Projecten by

Jaarlijks overlijden er circa tien mensen binnen de context van een optreden door de politie. Bij deze zogenaamde ‘fatale politie-incidenten’ kan het bijvoorbeeld gaan om vuurwapengebruik door de politie, overlijden in een politiecel of een aanrijding met dodelijke afloop na een achtervolging.