Lees meer

Jeugdproblematiek in Zwolle

In Projecten by

De Gemeente Zwolle wil de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit en/of overlast verminderen. De gemeente wil weten wat de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Zwolle is en welke categorieën jongeren daarin zijn te onderscheiden. Ook wil de gemeente de bestaande aanpak van de jeugdproblematiek kritisch tegen het licht houden.

Lees meer

Tijdelijk of structureel?

In Projecten by

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om het virus te beheersen, hebben consequenties gehad voor het opsporingswerk in het basisteam. Net als in andere sectoren is er gezocht naar nieuwe werkwijzen om het werk, ondanks de maatregelen, door te kunnen laten gaan. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan tele- of videohoren.

Lees meer

Blauwe vakontwikkeling tijdens Covid-19

In Projecten by

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde coronamaatregelen hebben mogelijk ook consequenties voor het politiewerk. In dit onderzoek gaan we na welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het politiewerk op straat en voor de (operationele en tactische) sturing. Wat betekent een en ander voor de vakontwikkeling van politieagenten in de basisteams en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Lees meer

Mobiel banditisme: signaleren en aanpakken

In Projecten by

In Nederland zijn bendes actief die in rap tempo van gemeente naar gemeente trekken om een spoor van ellende achter te laten. Hun delicten variëren van inbraken in (vracht)auto’s, woningen en bedrijven tot zakkenrollen, winkeldiefstal, straatroven, heling, koperdiefstal, oplichting en identiteitsfraude.

Lees meer

Overlast Midden-Drenthe

In Projecten by

Voor de gemeente Midden-Drenthe (bestaande uit 29 kernen) gaan we de verschillende vormen, locaties en veroorzakers van overlast inventariseren. In dit project zullen we inwoners, handhavers en beleidsmedewerkers van de gemeente Midden-Drenthe betrekken. We vragen hen niet alleen naar bestaande overlast, maar ook naar oplossingsrichtingen hiertegen.

Lees meer

Homoconversietherapie

In Projecten by

In dit onderzoek brengen wij in kaart op welke schaal en op welke wijze er homoconversietherapieën voorkomen in Nederland. Onder deze noemer kunnen tal van handelingen vallen – meestal vanuit een religieus motief – om jonge personen met een andere dan een heteroseksuele geaardheid te laten veranderen van seksuele voorkeur

Lees meer

Kennis op straat

In Projecten by

In dit onderzoek verkennen wij de informatiepositie van wijkagenten op het gebied van ondermijning door in kaart te brengen welke signalen zij zien en wat daarmee wordt gedaan. Daarnaast zoomen we in op enkele praktijkvoorbeelden waarbij aandacht is voor signalering en/of de aanpak van ondermijning in relatie tot de gebiedsgebonden politiezorg (GGP).

Lees meer

Best of both worlds

In Projecten by

Samen met de School voor Publieke Waarden gaan wij in opdracht van de gemeente Amersfoort een project starten om te komen tot een methodiek voor de aanpak criminele gezinnen.

Lees meer

BOA’s met beelden

In Projecten by

De gemeente Nijmegen gaat in het jaar 2020 haar boa’s een jaar lang voorzien van bodycams. Wij zullen deze pilot volgen en evalueren.
In de evaluatie zullen we onder andere meerdere keren met boa’s meelopen, burgers kort bevragen en een analyse maken van de beelden die met de bodycams geschoten zijn.