Lees meer

Misdrijven in kinderschoenen

In Projecten by

Voor 12- en 13-jarige misdrijfverdachten gaan wij onderzoeken welke strafrechtelijke en niet-strafrechtelijke aanpakken er zijn en hoe vaak voor welke aanpak werd gekozen en waarom.

Lees meer

Met de blik van nu…

In Projecten by

De gemeente Ridderkerk heeft Bureau Bervoets en Bureau Beke gevraagd om een onderzoek naar een criminele jeugdgroep. De gemeente heeft behoefte aan een onderzoek op grond waarvan gefundeerd (verdere) actie kan worden ondernomen om de problematiek rond de jeugdgroep gezamenlijk met haar partners aan te pakken.

Lees meer

Vechtafspraken en Artificial Intelligence

In Projecten by

Voor het Programma politie en Wetenschap gaan we samen met Dialogic een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van beeldmateriaal betrokkenen te herkennen en op basis van informatie uit open bronnen vechtafspraken te voorspellen.

Lees meer

Weeshuistoerisme

In Projecten by

Weeshuistoerisme beslaat een breed spectrum aan activiteiten ten behoeve van weeshuizen of kindertehuizen. Jaarlijks zijn er wereldwijd 1,6 miljoen mensen die internationaal vrijwilligerswerk uitvoeren. Informatie over de Nederlandse sector en meer specifiek over betrokkenheid van Nederland(ers) bij weeshuistoerisme is tot op heden vrij beperkt.

Lees meer

Strip- en omkatfabrieken

In Projecten by

Auto’s die in georganiseerd verband worden gestolen, veranderen soms in een paar uur tijd in losse onderdelen of van identiteit, waarna ze vervolgens weer in de ‘bovenwereld’ terecht komen.

Lees meer

Panden met een luchtje

In Projecten by

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid voeren wij een onderzoek uit waarin het fenomeen en de aanpak van de verhuur van woon- en bedrijfspanden voor criminele doeleinden centraal staat.

Lees meer

Fietsendiefstal in Nederland

In Projecten by

Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. In die zin is diefstal van fietsen een bedreiging voor de ambitie van Tour de Force.

Lees meer

Doping in beweging

In Projecten by

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Bureau Beke samen met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken wat de aard, omvang en ernst van dopinghandel zijn ten behoeve van een effectieve aanpak van doping in de sport.