Lees meer

Vechtafspraken en Artificial Intelligence

In Projectenby

Voor het Programma politie en Wetenschap gaan we samen met Dialogic een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om op basis van beeldmateriaal betrokkenen te herkennen en op basis van informatie uit open bronnen vechtafspraken te voorspellen.

Lees meer

Weeshuistoerisme

In Projectenby

Weeshuistoerisme beslaat een breed spectrum aan activiteiten ten behoeve van weeshuizen of kindertehuizen. Jaarlijks zijn er wereldwijd 1,6 miljoen mensen die internationaal vrijwilligerswerk uitvoeren. Informatie over de Nederlandse sector en meer specifiek over betrokkenheid van Nederland(ers) bij weeshuistoerisme is tot op heden vrij beperkt.

Lees meer

Strip- en omkatfabrieken

In Projectenby

Auto’s die in georganiseerd verband worden gestolen, veranderen soms in een paar uur tijd in losse onderdelen of van identiteit, waarna ze vervolgens weer in de ‘bovenwereld’ terecht komen.

Lees meer

Panden met een luchtje

In Projectenby

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid voeren wij een onderzoek uit waarin het fenomeen en de aanpak van de verhuur van woon- en bedrijfspanden voor criminele doeleinden centraal staat.

Lees meer

Fietsendiefstal in Nederland

In Projectenby

Fietsdiefstal is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. In die zin is diefstal van fietsen een bedreiging voor de ambitie van Tour de Force.

Lees meer

Doping in beweging

In Projectenby

In opdracht van het ministerie van VWS gaat Bureau Beke samen met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoeken wat de aard, omvang en ernst van dopinghandel zijn ten behoeve van een effectieve aanpak van doping in de sport.

Lees meer

Jeugdnetwerken in beeld

In Projectenby

Het verbeteren van de informatiepositie over en het inzichtelijk maken van de verbindingen tussen het crimineel netwerk, gebiedsoverstijgende criminele jeugdnetwerken en gebiedsgerichte overlastgevende jeugdnetwerken staat centraal in dit actieonderzoek.

Lees meer

In het gareel

In Projectenby

Bewoners van azc’s kunnen vanwege het herhaaldelijk veroorzaken van onaanvaardbare overlast en onrust in een locatie worden geplaatst waar sprake is van extra begeleiding en toezicht (ebtl). In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voeren wij een onderzoek uit naar deze ebtl’s.