Lees meer

Maakt liefde blind?

In Projecten by

Een verkennend fenomeenonderzoek naar het gebruik van dating apps voor het plegen van zedendelicten Anno 2020 is het gebruik van netwerkapplicaties om sociale ontmoetingen tussen mensen mogelijk te maken, zoals …

Lees meer

Op voorwaarde beschermd?

In Projecten by

Het aantal bedden forensisch Beschermd Wonen neemt de laatste jaren op landelijk niveau toe. Maar concreet zicht op (de ontwikkeling in) het aantal plaatsen forensische zorg in de regio Arnhem ontbreekt. Vanuit de gemeente Arnhem bestaat de wens om inzicht in de ontwikkeling van de forensische zorg in de afgelopen jaren te krijgen.

Lees meer

Jeugdproblematiek in Zwolle

In Projecten by

De Gemeente Zwolle wil de betrokkenheid van jongeren bij criminaliteit en/of overlast verminderen. De gemeente wil weten wat de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Zwolle is en welke categorieën jongeren daarin zijn te onderscheiden. Ook wil de gemeente de bestaande aanpak van de jeugdproblematiek kritisch tegen het licht houden.

Lees meer

Tijdelijk of structureel?

In Projecten by

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om het virus te beheersen, hebben consequenties gehad voor het opsporingswerk in het basisteam. Net als in andere sectoren is er gezocht naar nieuwe werkwijzen om het werk, ondanks de maatregelen, door te kunnen laten gaan. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan tele- of videohoren.

Lees meer

Blauwe vakontwikkeling tijdens Covid-19

In Projecten by

De uitbraak van het coronavirus en de afgekondigde coronamaatregelen hebben mogelijk ook consequenties voor het politiewerk. In dit onderzoek gaan we na welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het politiewerk op straat en voor de (operationele en tactische) sturing. Wat betekent een en ander voor de vakontwikkeling van politieagenten in de basisteams en welke lessen zijn hieruit te trekken?

Lees meer

Mobiel banditisme: signaleren en aanpakken

In Projecten by

In Nederland zijn bendes actief die in rap tempo van gemeente naar gemeente trekken om een spoor van ellende achter te laten. Hun delicten variëren van inbraken in (vracht)auto’s, woningen en bedrijven tot zakkenrollen, winkeldiefstal, straatroven, heling, koperdiefstal, oplichting en identiteitsfraude.

Lees meer

Overlast Midden-Drenthe

In Projecten by

Voor de gemeente Midden-Drenthe (bestaande uit 29 kernen) gaan we de verschillende vormen, locaties en veroorzakers van overlast inventariseren. In dit project zullen we inwoners, handhavers en beleidsmedewerkers van de gemeente Midden-Drenthe betrekken. We vragen hen niet alleen naar bestaande overlast, maar ook naar oplossingsrichtingen hiertegen.