Model Zorg en Veiligheid

In Nieuws by

Betere verbinding tussen zorg en veiligheid is essentieel voor gemeenten

Veel gemeenten hebben te maken met inwoners met een opeenstapeling aan problematiek. Dit kan leiden tot onveilig gedrag of onveilige situaties. De ernst van de problematiek neemt toe en steeds meer organisaties en instellingen hebben er bemoeienis mee. Denk hierbij aan de aanpak van mensen met verward of onbegrepen gedrag, huiselijk geweld, radicalisering en polarisering of jeugdcriminaliteit.

Bureau Beke en Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving (AVH) hebben daarom het model Zorg en Veiligheid ontwikkeld. Het doel van dit model is om partijen binnen het zorg- en veiligheidsdomein te helpen om beter samen te werken en in verbinding met elkaar gemeenschappelijke doelstellingen te behalen.

Binnen het netwerk van Zorg en Veiligheid wordt veelal met veel passie en inzet gewerkt. Om concrete en duurzame resultaten te behalen is het nodig om samen te werken, zowel intern als extern: “Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder”. Maar in de praktijk is samenwerking complex. Er is zowel beleidsmatig als in de uitvoering afstemming nodig en dat loopt vaak vast door eigen doelstellingen, afwijkende werkprocessen, vaste routines of andere drijfveren en overtuigingen.

Het model Zorg & Veiligheid

Wij zijn van mening dat je stapsgewijs tot een betere aanpak kunt komen. Ons model geeft structuur aan dat proces. Bij het volgen van ons model wordt gestart met een analyse, gebaseerd op wetenschap en de lokale context. We kijken wat er al aan aanpak is (ook elders in het land). Van daaruit volgen concrete adviezen betreft wat werkt en wat niet.

Vervolgens laten we de begeleiding niet los, maar zetten we samen een volgende stap. We onderzoeken met elkaar of die adviezen inderdaad passen bij de context waarin het beleid uitgevoerd moet gaan worden. En als laatste stap implementeren wij de passende adviezen gezamenlijk met alle betrokkenen en monitoren onze aanpak.

Wil je meer weten over het Model Zorg en Veiligheid? Of wil je het model toepassen binnen je eigen organisatie en heb je daar hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op. Dat kan via info@beke.nl.

Downloaden
Download de informatiesheet
Download het Model Zorg en Veiligheid