Actieprogramma Veilig Ondernemen

In Nieuws by

Deze week stuurde minister Grapperhaus het actieprogramma Veilig Ondernemen 2019-2022 naar de tweede kamer om de criminaliteit tegen en (onbewust) gefaciliteerd door ondernemers gericht aan te pakken. Wij voerden het onderzoek ‘Agenda voor de toekomst’ uit dat aan de basis ligt van dit actieplan dat onder regie van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) zal worden uitgevoerd.
Op basis van ons onderzoek heeft het NPC de volgende thema’s als prioriteit in het actieprogramma opgenomen: ondermijning, cyber(security) en mobiel banditisme. Onze voorstellen voor de aanpak – publiek-private zichtbare proeftuinen dicht bij de ondernemer – zijn ook overgenomen.