Vizier op georganiseerde misdaad

In Nieuws by

Georganiseerde criminaliteit moeten we georganiseerd aanpakken.

Dat betekent een combinatie van voorkomen, verstoren en doorbreken, bestraffen en beschermen.
In ‘Vizier op georganiseerde misdaad’ komen deskundigen van binnen en buiten de overheid aan het woord en zij gaan in op deze thema’s.

Henk Ferwerda werkte mee aan een driegesprek over ‘voorkomen’ samen met de burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma en algemeen directeur van Reclassering Nederland Johan Bac: ‘Preventie is een kwestie van volharden!’

Download het document
vizier op georganiseerde misdaad