Lees meer

Openbare orde in coronatijd

In Nieuws by

Door de rellen tijdens de coronacrisis is de belangstelling voor grootschalig politieoptreden in ME-verband weer opgeleefd, constateert Lex Cachet. Hij bespreekt op ‘Platform O’ een recent rapport dat wij samen met de Vrije Universiteit schreven en waarin we de Mobiele Eenheid in het huidige tijdsgewricht hebben onderzocht.

Lees meer

Doorpakken na ondernemersonderzoek

In Nieuws by

In opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) voerden wij een onderzoek uit naar criminaliteit in het bedrijfsleven. Het doel hiervan was input leveren voor een meerjarig actieprogramma dat vanaf 2023 gaat lopen. Mede op basis van het onderzoek heeft de minister van Justitie en Veiligheid besloten om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor ondernemersplatforms die zich met veiligheid bezig gaan houden. Bijvoorbeeld als het gaat om cybercrime, ondermijnende criminaliteit en de gebiedsgerichte aanpak van criminaliteit.

Lees meer

AD: Vertrouwen in politie loopt een deuk op

In Nieuws by

De blik van burgers op politieoptreden is afhankelijk van eigen ervaringen, maar ook van mediaberichten. Het Algemeen Dagblad schenkt hier aandacht aan, mede op basis van een onderzoek dat Bureau Beke in Rotterdam uitvoerde.

Lees meer

Vizier op georganiseerde misdaad

In Nieuws by

Georganiseerde criminaliteit moeten we georganiseerd aanpakken. Dat betekent een combinatie van voorkomen, verstoren en doorbreken, bestraffen en beschermen. In ‘Vizier op georganiseerde misdaad’ komen deskundigen van binnen en buiten de overheid aan het woord en zij gaan in op deze thema’s.

Lees meer

Model Zorg en Veiligheid

In Nieuws by

In-sync en Bureau Beke hebben samen het model Zorg en Veiligheid ontwikkeld. Het doel van dit model is om partijen binnen het zorg- en veiligheidsdomein te helpen om beter samen te werken en in verbinding met elkaar gemeenschappelijke doelstellingen te behalen.

Lees meer

Betalen of niet?

In Nieuws by

Bedrijven ontvangen steeds vaker gijzelsoftware. De vraag is dan: betalen of niet? Wij werkten mee aan een labsessie van het Nederlands Cyber Security Lab en dit leverde een position paper op met de titel ‘Hoe kunnen we organisaties helpen om geen losgeld meer te betalen?’