Adler, P. A. & Adler, P. (1983). Shifts and oscillations in deviant careers: The case of upper-level drug dealers and smugglers. Social problems, 31(2), 195-207.

Ferwerda, H., Brouwer, N., Hölzken, I. & Kroeze, L. (2021). Misdaadcarrières voorkomen en doorbreken. Van analyse van het netwerk naar aanpak. Arnhem/Amsterdam: Bureau Beke/Politie Eenheid Amsterdam.

Ferwerda, H., Wolsink, J., Brouwer, N. & Esseveldt, J. van (2022). Misdadige invloed. De invloed van criminele netwerken op jongeren in drie Arnhemse wijken. Arnhem: Bureau Beke.

Jellinek (n.b.). Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs?

KWR (2021). Rioolwateranalyse van drugsgebruik in de gemeente Rotterdam. Rioolwater, spiegel van de samenleving.

Noordanus, P. G. A., Tops, P. E. W. M. & Torre, E. J. van der (2020). Een Pact voor de Rechtsstaat: een sterke terugdringing van drugscriminaliteit in tien jaar. Den Haag: Aanjaagteam Ondermijning.

Openbaar Ministerie (2021, 13 januari). HARC-team onderschept ruim 40.000 kilo cocaïne in 2020.

Politie (2022). De narcostand van Nederland. Fenomeenbeeld drugs 2021. Driebergen: Afdeling Analyse en Onderzoek, Dienst Landelijke Informatieorganisatie, Landelijke Eenheid.

Rijksoverheid (n.b.). Wet maakt verschil tussen harddrugs en softdrugs.

Roks, R., Kleemans, E. & Blokland, A. (2021). Drugscriminaliteit in de Lage Landen. De omvang(schatting) van de drugseconomie en de verwevenheid van de drugsindustrie met de wettige wereld in Nederland en België. Tijdschrift voor Criminologie, 63(2), 115-128.

Taylor, M. & Potter, G. R. (2013). From “Social supply” to “real dealing”: drift, friendship, and trust in drug dealing careers. Journal of Drug Issues, 43(4) 392-406.

Telegram (2020). FAQ.

Torre, E. J. van der (1996). Drugstoeristen en kooplieden: een onderzoek naar Franse drugstoeristen, Marokkaanse drugsrunners en het beheer van dealpanden in Rotterdam. Amsterdam: Kluwer.

Torre. E. J. van der & Hulshof, M. H. M. (2000). Een drugsscene op Zuid (de Millinxbuurt). Een model voor de strategische analyse van drugsscenes. Den Haag: COT.

Torre, E. van der, Van Wijk, A., Heijkoop, M., De Boer, H. & Wolsink, J. (2021). Mainport in de tweede linie. Over sierteelt en ondermijning. Den Haag/Arnhem: LokaleZaken/Bureau Beke.

Weijers, I., Ferwerda, H. & Roks, R. (2021). Te groot voor de wijkagent, te klein voor de recherche. Een vergeten groep: jonge doorgroeiers in de criminaliteit. PROCES, 100(5), 264-275.

Wijk, A. van, Esseveldt, J. van, Broekhuizen, J. & Bervoets, E. (2021). Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag. Een onderzoek naar aard, omvang, voedingsbodems en preventie. Amersfoort/Amersfoort/Arnhem: Bureau Bervoets/Bureau Broekhuizen/Bureau Beke.

Wijk, A., van, van der Torre, E., Van Barneveld, G. & Wolsink, J. (2020). Ondermijning op en rond luchthaven Schiphol. Arnhem/Den Haag: Bureau Beke/LokaleZaken.