Het risicotaxatieinstrument huiselijk geweld wordt door de hulpofficier van justitie gebruikt om in gevallen van huiselijk geweld te bepalen of het opleggen van een huisverbod voor de pleger van het geweld een reële optie is. Het is een instrument dat de hulpofficier aan de hand van twintig items een leidraad geeft om de huiselijk geweldsituatie in beeld te brengen. Daarnaast geldt het instrument als juridische onderlegger voor de bestuurlijke beschikking om het huisverbod op te leggen.

Meer informatie
www.huiselijkgeweld.nl