Binnen de methodiek Hooligans in beeld wordt de shortlistmethodiek toegepast op groepen voetbalhooligans. De belangrijkste opbrengst van de methodiek is in eerste instantie gelegen in een verbeterde kennis en informatiepositie van politie en relevante partners, op basis waarvan een gezamenlijke, dader(groep)gerichte aanpak kan worden geformuleerd waarbij maatwerk en vroegtijdige interventie de sleutelwoorden zijn.

Download
Download de infosheet