Vanaf 2015 is de shortlistmethodiek of groepsaanpak doorontwikkeld naar het zeven stappen model. Binnen de shortlistmethodiek – die rond 2000 door ons bureau is ontwikkeld – werd er geclassificeerd in vaststaande modellen (hinderlijk, overlastgevend en crimineel). Classificeren past echter niet meer bij het fluïde karakter van groepen en het gegeven dat online en offline rondhangen elkaar moeiteloos afwisselen. Dat is de reden dat we overstappen van classificeren naar duiden.

Het 7 stappenmodel
Binnen het 7 stappenmodel wordt onder regie van de gemeente een problematische jeugdgroep met de ketenpartners gesignaleerd, informatie gedeeld, en aangepakt. Meer informatie over dit model is te vinden op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Duiden met behulp van een handreiking
Voor het verbeterde werkproces hebben we voor de gemeentelijk (proces)regisseur en zijn/haar ketenpartners een praktische handreiking gemaakt om problematisch jeugdgroepsgedrag te duiden, om bouwstenen te leveren voor een plan van aanpak en om de aanpak van de groep te kunnen monitoren. De Handreiking duiding problematisch jeugdgroepgedrag.

Database aanpakken
Binnen de Database Aanpakken Jeugdgroepen zijn concrete aanpakken voor jeugdgroepen verzameld en toegankelijk gemaakt.