Training omgaan met personen onder invloed

Introductie
Werknemers met een publieke taak (bijvoorbeeld politie en beveiligers) worden regelmatig geconfronteerd met agressief van mensen die onder invloed zijn van alcohol en drugs. Als mensen onder invloed zijn, is hun gedrag lastiger te voorspellen. Ook zijn er signalen dat wanneer mensen onder invloed zijn van een mix van alcohol en drugs hun gedrag eerder escaleert. Hoe herken je dat iemand onder invloed is van bijvoorbeeld amfetamine of cocaïne? Hoe ga je om met iemand die compleet door het lint gaat en niet aanspreekbaar is?
De training ‘Omgaan met personen onder invloed’ helpt professionals om geweld onder invloed te voorkomen of waar dat niet kan, zo effectief mogelijk aan te pakken. Deze training is ontwikkeld door het Trimbos-instituut en Bureau Beke. Zij maakten daarbij onder meer gebruik van de kennis die zij vergaarden bij hun onderzoeken rond de rellen in Hoek van Holland en Haren.

Duur
1 dagdeel

Doelgroep
De training is gericht op professionals in het veiligheidsdomein, ofwel politie en security-medewerkers. Te denken valt aan politiemensen en private beveiligers in horeca- of evenemententeams, gastheren/vrouwen bij uitgaansgelegenheden, bijzondere opsporingsambtenaren die zich bezighouden met de Drank- en Horeca Wet en portiers.

Inhoud
Na afloop daarvan zijn deelnemers zich meer bewust dat alcohol en drugs een belangrijke rol spelen bij geweld tegen werknemers met een publieke taak, met name in het uitgaansleven. Daarnaast zorgt de training ervoor dat kennis en vaardigheden zijn vergroot wat betreft:

  • het signaleren van middelengebruik
  • het signaleren van en optreden bij een opwindingsdelier
  • de werking van alcohol en drugs in relatie tot agressie
  • adequate bejegening van personen onder invloed.

Tijdens de training wordt duidelijk dat agressie onder invloed bijna altijd ontstaat door een samenspel van: de persoon, het middel dat diegene heeft gebruikt en de omgeving waar die zich bevindt. Deze ‘ingrediënten voor geweld’ vormen de rode draad door de training.

Informatiebrochure
Training Alcohol, drugs en agressie

Artikel in 24/7 – personeelsblad van de politie
Het artikel over de ervaringen van cursisten met de training

Wilt u deze training graag met meerdere collega’s incompany volgen, neem dan contact op met het Trainingsbureau van het Trimbos-instituut: trainingsbureau@trimbos.nl of 030-297 11 72