Ordeverstoringen vinden in Nederland met name plaats rondom het voetbal, demonstraties en evenementen. De afgelopen jaren is Bureau Beke betrokken geweest bij reconstructies van grootschalige openbare-orde-incidenten. Daarnaast heeft onderzoek zich toegespitst op de context waarin groepsgeweld plaatsvindt, wie daarbij betrokken zijn en nieuwe ontwikkelingen. Expertise op het gebied van de openbare orde wordt tevens benut om de lokale driehoek en/of de politie van advies te voorzien over complexe openbare ordevraagstukken.