Sylvia Dickie is in 2017 tweemaal afgestudeerd; enerzijds als socioloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en anderzijds als criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Waar de master Sociologie zich richt op beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, richt de master Criminologie – met afstudeerrichting Interventiecriminologie – zich op het verkrijgen van inzicht in de criminele loopbanen van verschillende soorten daders evenals de mogelijke interventies om deze loopbanen te beëindigen.
Voor haar afstudeeronderzoek van de master Sociologie heeft Sylvia bij de Afdeling Veiligheid van de gemeente Nijmegen onderzoek verricht naar slachtofferschap van cybercrime in de gemeenten Nijmegen en Tilburg. Tijdens de afronding van de master Interventiecriminologie is de aandacht uitgegaan naar de invloed van persoonlijke factoren op het ingrijpen na getuige te zijn geworden van criminaliteit in de eigen buurt.
Bij Bureau Beke is Sylvia werkzaam als onderzoeksassistente.

E-mail