Leanne Sixma heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen voltooid aan de Universiteit van Utrecht. Hierbinnen heeft zij het studie pad jeugdstudies gevolgd met aanvullende criminologische vakken. Vervolgens heeft ze in 2017 de master Interventiecriminologie aan de Vrije Universiteit afgerond. Ter afronding van deze studie heeft ze een mixed methods onderzoek gedaan naar de relatie tussen middelengebruik en delictgedrag onder jongvolwassen cliënten die onder toezicht staan van de verslavingsreclassering.

Na deze studies is Leanne gaan werken binnen het veiligheids- en het zorgdomein. Allereerst als adviseur bij het Leger des Heils reclassering en daarna als projectmedewerker binnen de langdurige klinische zorg bij GGZ Centraal.

Leanne is – naast onderzoekster bij Bureau Beke – tevens werkzaam bij Adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving, een partner binnen de VHG van Bureau Beke.

Email