Tom van Ham (1983) is criminoloog en werkt sinds 2008 bij Bureau Beke. De onderzoeken waarbij hij betrokken is, richten zich op diverse (beleids)terreinen maar in het bijzonder op toezicht en handhaving van de openbare orde, gewelds- en jeugdcriminaliteit en veelplegers. Relevante recente onderzoeken binnen deze domeinen richten zich onder andere op informatiegestuurd toezicht in het openbaar vervoer, (Informatiegestuurd toezicht in het OV, 2014), het voetbal (Raak geschoten? 2014; Voetballen tijdens de politieacties, 2015), het publieke domein (Met fluwelen handschoenen? 2014; Samen signaleren, 2016) en het uitgaansleven (De juiste snaar, 2014). Daarnaast heeft hij profielen opgetekend van geweldplegers in het voetbal (Portretten van notoire ordeverstoorders, 2014) op het spoor (Daders op het spoor, 2016) en van personen die zich schuldig maken aan High Impact Crimes (Wisseling van de wacht, 2014). Recent onderzoek op het gebied van jeugdcriminaliteit heeft onder andere betrekking op problematische jeugdgroepen (Problematische jeugdgroepen in Nederland, 2015), monitoring (Kijk op jeugdcriminaliteit, 2015) en registratie-effecten (Papier en werkelijkheid, 2015). Daarnaast is hij op dit thema meermaals coauteur van hoofdstukken in (leer)boeken.
Naast openbaar wetenschappelijk onderzoek verricht hij embargo-onderzoek voor de politie ten aanzien van specifieke criminaliteitsfenomenen. Verder is Tom be√ędigd als buitengriffier.
De werkzaamheden bij Bureau Beke hebben als basis gediend voor het starten van een extern promotietraject aan de Universiteit van Leiden dat zich richt op het ontstaan en escaleren van grootschalige ordeverstoringen. In het kader van dit promotieonderzoek heeft hij onder andere artikelen gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften (British Journal of Criminology, European Journal of Criminology, Proces, Tijdschrift voor Criminologie).
Binnen een aantal van de onderzoeken die Tom heeft uitgevoerd heeft hij gefungeerd als projectleider.

E-mail