Anton van Wijk studeerde rechten, psychologie en cultuurwetenschappen. Hij is directeur/eigenaar van Bureau Beke. Daarvoor was hij als senioronderzoeker verbonden aan de Politieacademie. Aan de VU promoveerde hij op het onderwerp ‘Juvenile sex offenders and non-sex offenders; a comparative study’.

Binnen Bureau Beke houdt hij zich onder andere bezig met onderzoek naar ernstige vormen van criminaliteit, slachtofferschap en de opsporing. Recente publicaties (2019) hebben onder meer betrekking op downloaders van kinderporno en hoog-risicohonden. Hij verricht momenteel onderzoek naar ondermijning en drugsnetwerken.

In de Verenigde Staten volgde Anton de cursus Criminal Investigative Analysis gevolgd en de training Violent Crime Behavior van de Academy Group. Verder is hij beëdigd als buitengriffier.

E-mail