Daphne Snijders heeft de bachelor Criminologie voltooid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Binnen deze studie heeft zij de minor ‘Dood en Letsel’ gevolgd. Vervolgens heeft ze de master Criminologie en Veiligheidsbeleid afgerond aan de Universiteit van Leiden. Hierbinnen heeft zijn ook de vakken van de master Forensische Criminologie gevolgd.

Tijdens haar master heeft Daphne stage gelopen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Waar zij zich heeft beziggehouden met de implementatie van het 7-stappenmodel voor de aanpak van problematische jeugdgroepen. Ter afronding van haar master heeft Daphne kwalitatief onderzoek gedaan naar de rol van boa in de aanpak van ondermijning.

Na haar studie is Daphne gaan werken bij adviesbureau voor Veiligheid en Handhaving. Daar is zij – naast haar rol als onderzoekster bij Bureau Beke – nog steeds werkzaam.

E-Mail